Certificació de Professionalitat (Nivell 3)
Professor: Javier López
Tornar
Estructura del curs:
IFCD0210: Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web
MF0491_3: Programació web a l'entorn client (180 h).
UF1841: Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marca (60 h).
Àrea de coneixements:HTML5 i CSS3
Docent: Dr. Javier López
UF1842: Desenvolupament i reutilització de components software i multimèdia mitjançant llenguatges de guió (90 h).
Àrea de coneixements:javaScript
Docent: Dr. Javier López
UF1843: Aplicacions tècniques d'usabilitat i accessibilitat a l'entorn client (30 h).
Àrea de coneixements: Normes d'accessibilitat i usabilitat
Docent: Dr. Javier López

Aquesta unitat formativa està integrada dintre de la unitat formativa UF1841.

MF0492_3: Programació web a l'entorn servidor (240 h).
UF1844: Desenvolupament d'aplicacions web a l'entorn servidor (90 h).
Àrea de coneixements: PHP
Docent: David Alcolea
UF1845: Accés a dades en aplicacions web de l'entorn servidor (90 h).
Àrea de coneixements: PHP/MySQL
Docent: David Alcolea (del 17/setembre/2015 al 14/octubre/2015)
UF1846: Desenvolupament d'aplicacions web distrïbuides (60 h).
MF0493_3: Implantació d'aplicacions web en entorns internet,intranet i extranet (90 h)